Turvallisuus- ja laatustandardit

DA-Group suunnittelee ja valmistaa laadukkaita sulautetun teknologian tuotteita ja kokonaisratkaisuja, joilla edistetään asiakkaan sovellusten suorituskykyä. DA-Groupin suunnittelu-, testaus- ja valmistuspalvelut vastaavat paitsi teollisuuden myös avaruus- ja puolustusteknologian vaatimuksiin. Toteutusten laatutason ja vaatimusten tulee täyttää tiukimmatkin laatu- ja turvallisuuskriteerit.

DA-Groupin oman toimintajärjestelmän lisäksi toimintamme on auditoitu useiden asiakkaiden vaatimusten mukaan. Sertifikaatit takaavat toiminnan laadukkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden sekä asiantuntijoiden korkealuokkaisen osaamisen.  

ISO 9001

Sertifikaatti kattaa elektronisten ratkaisujen ja tuotteiden suunnittelun, kehitystyön, toimitukset ja myynnin avaruus-, puolustus- ja teollisuusasiakkaille. Lataa DA-Designin sertifikaatti » Lataa Nelcompin sertifikaatti »

AQAP 2110

Sertifikaatti kattaa ratkaisujen ja tuotteiden suunnittelun, kehitystyön, toimitukset ja myynnin puolustussektorille. Lataa sertifikaatti »

ESA PSS ja ECSS

Tuotevarmuus ja -valmistus ovat täysin yhteneväisiä Euroopan avaruusjärjestön standardien kanssa.

SIL ja ATEX

Toteutamme turvallisuuskriittiset SIL- ja ATEX-ratkaisut sekä muut turvaluokitellut hankkeet. Riskialttiiden prosessien ohjaamiseen ja valvomiseen käytetyiltä laitteilta vaaditaan SIL-luokitusta. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteille on asetettu erilliset ATEX-määräykset.

SMT

Avaruusteknologian valmistusprosessissa käytettävien pintaliitoskomponenttien asennus.

KATAKRI 2015

Toimintamme täyttää kansallisen turvallisuuskriteeristön.

yritysturvallisuusselvitys

Valmiudet toimia hankkeissa, jotka vaativat Facility Security Clearance (FSC) ja Personal Security Clearance (PSC) -todistukset.

NATO NCAGE-koodi A576G

Ympäristöpolitiikka

DA-Group on sitoutunut noudattamaan ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmää ja on hakenut sertifiointia. Ympäristöjärjestelmän tarkoitus on tuottaa lisäarvoa ympäristölle, organisaatiolle, liiketoiminnalle ja sidosryhmille.

Konsernin ympäristöpolitiikassa huomioimme ympäristönäkökohdat ja –vaikutukset liiketoimintamme suunnittelussa, harjoittamisessa ja johtamisessa. Noudatamme lakeja sekä ympäristösuojelun periaatteita, kuten sitoutumista jatkuvaan parantamiseen. Kehitämme valmistusprosesseja vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan. Suunnittelussa huomioimme ratkaisuja, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Materiaalihankinnoissa pyrimme huomioimaan komponenttien eliniän ja materiaalien kierrätettävyyden.

 
 

 

 
 
 

Hae

 
 

SOME